Stem 21 maart VVD

dan maken we samen van Eersel de beste en mooiste gemeente om in te wonen

In het verkiezingsprogramma van de VVD staat uw woonomgeving centraal. Plezierig en mooi wonen begint in uw eigen wijk. Daar ligt dus onze focus. We vatten dat samen onder schoon, heel en veilig.

Schoon

 • Kwaliteit van de openbare ruimte structureel omhoog
 • Schoon en opgeruimd is de norm, want vuil trekt alleen maar nóg meer vuil aan
 • Extra vegen van wegen en goten
 • Verwijderen van zwerfvuil en onkruid
 • Wij zijn pas tevreden als u dat ook bent!

Heel

 • Buurtschouw: uw mening telt als het gaat om het onderhoud en de veiligheid in uw eigen buurt
 • Meldingen worden met bewoners ter plekke bekeken en opgelost
 • Vervanging van versleten beplanting
 • Vernielingen worden hersteld en de kosten verhalen we op de dader(s)

Veilig

 • In elke wijk buurtpreventie ter voorkoming van o.a. woninginbraken
 • Buurt-WhatsApp voor het signaleren van verdachte situaties
 • Wijkagent en gemeentelijke BOA’s zichtbaar aanwezig en direct aanspreekbaar
 • Toezicht in de wijk en actieve handhaving bij overlast door o.a. hondenpoep, zwerfvuil, foutparkeren en illegaal afsteken van vuurwerk
 • Gerichte inzet van cameratoezicht