Dennis Hoffland

2

Dennis Hoffland

Eersel

Stelt 4

Tel: (0497) 51 35 81

E-mail sturen

Werk

zelfstandig ondernemer

Opleiding

bedrijfseconoom / bedrijfskundige

Even voorstellen

De samenleving wordt in de eerste plaats gemaakt door burgers, bedrijven en verenigingen. Daarbij past een overheid die die zich niet overal zélf mee bemoeit, maar goede randvoorwaarden schept en ondersteunt als dat nodig is. Een overheid die ervan doordrongen is dat ze er is vóór de burger i.p.v. andersom en werkt met het gemeenschapsgeld dat door diezelfde burger is opgebracht.