Skip to main content

Buitengebied

Een gezond leefklimaat is ook in het buitengebied de norm. Met ruimte voor nieuwe economische impulsen.

Nieuwe impulsen voor het buitengebied nodig

De agrarische sector is volop in beweging. Een deel van de bedrijven stopt vanwege gebrek aan opvolging of voldoende toekomstperspectief. Om het buitengebied leefbaar te houden is er behoefte aan nieuwe economische activiteiten. Leegstand betekent niet alleen verrommeling, maar soms ook onderdak voor criminele activiteiten. Verbreding van de agarische bedrijfsvoering met neven-activiteiten of omschakeling naar een andere bestemming kunnen voor de broodnodige nieuwe impulsen zorgen.

Ruimte voor duurzame bedrijfsontwikkeling

Vanuit duurzaamheidsperspectief is de grens tussen traditionele en biologische landbouw minder scherp dan veel gedacht. Biologische landbouw wordt daarom niet specifiek gestimuleerd (geen voorkeurspositie). In plaats daarvan zetten we in op een brede verduurzaming van de agrarische sector m.b.t. landschapsinrichting, milieu (o.a. terugdringen van verontreiniging met stikstofverbindingen en bestrijdingsmiddelen) en waterhuishouding. Beperking van overlast en gezondheidsrisico's hebben onze permanente aandacht.

Resultaten

De VVD heeft ook de afgelopen 4 jaar (als oppositiepartij) het nodige voor haar kiezers kunnen bereiken.

Een kleine greep daaruit:

  • belastingverlaging (OZB) in 2017 en 2018 met 3% (t.o.v. 2016)
  • invoering buurtschouw
  • verdubbeling veegbeurten van goten en wegen
  • extra budget voor groenonderhoud
  • gerichte aanpak van zwerfvuil
  • meer handhavingscapaciteit voor toezicht in de wijk