Skip to main content

Buurtschouw

U heeft vast een mening over uw eigen buurt. Daarom brengen we inwoners en gemeente bij elkaar.

VVD introduceert de buurtschouw: uw mening telt!

Wie weten er nu beter wat er goed en minder goed gaat in een buurt dan inwoners zelf. Op initiatief van de VVD is (als onderdeel van het gedoogakkoord) om precies die reden de buurtschouw ingevoerd. Eigenlijk een heel simpel idee: laat inwoners en de verantwoordelijken van de gemeente voor beheer, onderhoud en veiligheid samen een ronde maken door de buurt. Daarbij kunt u rechtstreeks bij hen aan aangeven waar er verbeteringen mogelijk zijn en eventuele problemen aankaarten. Gezamenlijk wordt er gekeken welke oplossingen er mogelijk zijn en wanneer deze gerealiseerd kunnen worden. Alles wordt na afloop vastgelegd in een voor iedereen toegankelijk verslag (op de gemeentelijke website), zodat gemaakte afspraken ook meteen vastliggen. Iedere buurt kan bij de gemeente een schouw aanvragen.

Opstap naar efficiënter werken

Door goed in beeld te krijgen waar inwoners inzet van de gemeente verwachten, kan het onderhoud en beheer ook een stuk efficienter worden. Een mooi voorbeeld daarvan is resultaatgericht reinigen. I.p.v. met een vaste frequentie steeds dezelfde routes langs te lopen (of er nu wel of geen vuil ligt) wordt er vooraf bepaald hoeveel zwerfvuil er maximaal mag liggen. De uitvoerder wordt zo gedwongen zijn aandacht te richten op plekken waar zich relatief snel veel zwerfafval verzamelt. Gebieden die al schoon zijn slaat hij gewoon over. Als VVD vinden we het belangrijk dat diverse onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zijn (geen half werk, maar alles in één keer aanpakken). Dat geeft namelijk het beste resultaat.

Benieuwd geworden hoe een buurtschouw werkt?

Resultaten

De VVD heeft ook de afgelopen 4 jaar (als oppositiepartij) het nodige voor haar kiezers kunnen bereiken.

Een kleine greep daaruit:

  • belastingverlaging (OZB) in 2017 en 2018 met 3% (t.o.v. 2016)
  • invoering buurtschouw
  • verdubbeling veegbeurten van goten en wegen
  • extra budget voor groenonderhoud
  • gerichte aanpak van zwerfvuil
  • meer handhavingscapaciteit voor toezicht in de wijk