Skip to main content

Cameratoezicht

Een effectief wapen tegen criminaliteit en overlast. De VVD wil dit actief inzetten waar 24/7 toezicht nodig is.

De VVD wil cameratoezicht gericht inzetten

Tijdens de verbouwing van de Willibrordusschool in Eersel zijn op verschillende momenten vernielingen aangericht. Uiteindelijk is de teller blijven steken op een schadebedrag van meer dan € 15.000. De VVD heeft de burgemeester diverse malen aangespoord tot het plaatsen van camera's. Toen die er uiteindelijk stonden was het meteen ook afgelopen met het vandalisme. Wij zien in cameratoezicht een extra middel om de pakkans te vergroten en probleemlocaties 24/7 in het oog te houden.

Resultaten

De VVD heeft ook de afgelopen 4 jaar (als oppositiepartij) het nodige voor haar kiezers kunnen bereiken.

Een kleine greep daaruit:

  • belastingverlaging (OZB) in 2017 en 2018 met 3% (t.o.v. 2016)
  • invoering buurtschouw
  • verdubbeling veegbeurten van goten en wegen
  • extra budget voor groenonderhoud
  • gerichte aanpak van zwerfvuil
  • meer handhavingscapaciteit voor toezicht in de wijk