Skip to main content

Dienstverlening

De gemeente staat 24/7 tot uw dienst, met aandacht voor uw privacy.

Moderne dienstverlening 24/7

We verwachten dat de gemeente zich dienstbaar opstelt, ondersteund door een moderne bedrijfsvoering. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunt u uw zaken regelen, wanneer het u uitkomt.

Ook buiten kantooruren is het gemeentehuis open is voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Ook willen we dat medewerkers op afspraak naar u toe kunnen komen. Een nieuw identiteitsbewijs kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld op je werk.

We begrijpen overigens dat niet iedereen zijn zaken digitaal kan regelen. Hier houdt de gemeente terdege rekening mee bij het verstrekken van informatie en diensten.

Vertrouwelijk omgaan met uw gegevens

Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente zorgvuldig met gegevens van inwoners en bedrijven omspringt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan.

Resultaten

De VVD heeft ook de afgelopen 4 jaar (als oppositiepartij) het nodige voor haar kiezers kunnen bereiken.

Een kleine greep daaruit:

  • belastingverlaging (OZB) in 2017 en 2018 met 3% (t.o.v. 2016)
  • invoering buurtschouw
  • verdubbeling veegbeurten van goten en wegen
  • extra budget voor groenonderhoud
  • gerichte aanpak van zwerfvuil
  • meer handhavingscapaciteit voor toezicht in de wijk