Skip to main content

Duurzaamheid

Alle ruimte voor particulier initiatief. Geen symboolpolitiek, maar concrete resultaten.

De VVD omarmt duurzame initiatieven

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie en water, en zorgvuldig om te springen met het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen.

Duurzaamheid is inmiddels een ingeburgerd begrip. Veel inwoners en bedrijven zijn er zelf al volop mee aan de slag. De gemeente faciliteert dit particuliere initiatief door minder regels en eenvoudige procedures op te stellen, bijvoorbeeld voor het opwekken van groene energie en het realiseren van voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Met goede informatie bereiken we meer dan met subsidie

We willen dat voor de inwoners van de gemeente Eersel inzichtelijk is waar energie kan worden bespaard. Er zijn voldoende mogelijkheden om vervolgens (ook zonder gemeentelijke subsidie) financieel rendabel maatregelen te treffen, zoals het plaatsen van zonnepanelen of toepassen van spouwmuurisolatie.

Wij zijn geen voorstander van plaatsing van windmolens

Windmolens verstoren het landschap. Andere vormen van duurzame energieopwekking hebben daarom onze voorkeur.

 

Resultaten

De VVD heeft ook de afgelopen 4 jaar (als oppositiepartij) het nodige voor haar kiezers kunnen bereiken.

Een kleine greep daaruit:

  • belastingverlaging (OZB) in 2017 en 2018 met 3% (t.o.v. 2016)
  • invoering buurtschouw
  • verdubbeling veegbeurten van goten en wegen
  • extra budget voor groenonderhoud
  • gerichte aanpak van zwerfvuil
  • meer handhavingscapaciteit voor toezicht in de wijk