Skip to main content

Eindhoven Airport

Nadruk op bestemmingen voor regionale bedrijfsleven en hinderbeperking voor omwonenden.

Eindhoven Airport als toegang tot Brainport

Het bedrijfsleven in de hightech regio rond Eindhoven is sterk internationaal georienteerd. De sterke economische positie die Brainport heeft verworven biedt ook voor onze inwoners voordelen, zoals werkgelegenheid en hoogwaardige voorzieningen. Als regionale luchthaven moet Eindhoven Airport hieraan een bijdrage leveren door met name zakelijke bestemmingen aan te bieden, die aansluiten bij de behoefte vanuit  het bedrijfsleven.

Hinderbeperking voor omwonenden waar mogelijk

Eersel ligt als buurgemeente van Eindhoven Airport in de directe aanvliegroute. Het beperken van onnodige hinder voor omwonenden heeft daarom bij uitstek pioriteit. Het gebruik van stillere vliegtuigtypen en optimaliseren van vliegroutes draagt daaraan bij. Bij de verdeling van de gelden die bijeen zijn gebracht in het leefbaarheidsfonds van Eindhoven Aiport komt Wintelre wat ons betreft als eerste aan de beurt.

Resultaten

De VVD heeft ook de afgelopen 4 jaar (als oppositiepartij) het nodige voor haar kiezers kunnen bereiken.

Een kleine greep daaruit:

  • belastingverlaging (OZB) in 2017 en 2018 met 3% (t.o.v. 2016)
  • invoering buurtschouw
  • verdubbeling veegbeurten van goten en wegen
  • extra budget voor groenonderhoud
  • gerichte aanpak van zwerfvuil
  • meer handhavingscapaciteit voor toezicht in de wijk