Skip to main content

Gedoogakkoord

Hoe gaat het na 21 maart verder? En wat verandert mijn stem daarin?

Aanleiding: coalitie verliest haar meerderheid

Begin 2016 verloor de coalitie van CDA, D66 en PvdA-GroenLinks haar meerderheid. 2 CDA-raadsleden verlieten de eigen fractie: een ging zelfstandig verder, de ander sloot zich aan bij Eersel Anders. Door de val van het college zat Eersel in die periode ook een aantal maanden zonder wethouders. Hoewel er vrij snel een proces is gestart om de bestuurlijke situatie weer "te normaliseren" bleek gaandeweg dat partijen vooral bleven volharden in hun eigen standpunten.

Gedoogakkoord: VVD zet woonomgeving centraal

Om de impasse te doorbreken heeft de VVD uiteindelijk met CDA, D66 en PvdA-GroenLinks een gedoogakkoord gesloten. Daarin heeft de VVD in ruil voor de steun voor de (her)benoeming van wethouders en goedkeuring van twee begrotingen afspraken gemaakt over:

 • verlaging van de OZB in 2017 (-3%), en het bevriezen van de tarieven in 2018
 • openbare ruimte & handhaving: invoering buurtschouw, extra veegbeurten, aanpak van zwerfvuil en actieve handhaving in de woonwijken op ergernissen als hondenpoep, achterlaten van zwerfvuil, foutparkeren en illegaal afsteken van vuurwerk
 • ontwikkeling van het buitengebied: gezond leefklimaat (beperken emissie intensieve veehouderij), aanpak leegstand, verbetering biodiversiteit
 • een toekomstbestendig en betaalbaar accommodatiebeleid
 • lokale economische ontwikkeling

Bent u geïnteresseerd in de afspraken die wij in 2016 hebben gemaakt? Download dan hier de tekst van het gedoogakkoord.

Hoe gaat dit verder?

Met de verkiezingen eindigt ook het gedoogakkoord. Een deel ligt inmiddels vast in de begroting 2018 en gemeentelijk beleid of staat in de steigers. Wij zijn ervan overtuigd dat bovengenoemde maatregelen stuk voor stuk bijdragen aan een gemeente waar u met veel plezier kunt wonen. Of de gemeente er ook de komende vier jaar mee doorgaat zal afhangen van uw keuze op 21 maart. Met een stem op de VVD brengt u dat een flinke stap dichterbij. Samen maken we van Eersel de beste en mooiste woongemeente van de regio!

Resultaten

De VVD heeft ook de afgelopen 4 jaar (als oppositiepartij) het nodige voor haar kiezers kunnen bereiken.

Een kleine greep daaruit:

 • belastingverlaging (OZB) in 2017 en 2018 met 3% (t.o.v. 2016)
 • invoering buurtschouw
 • verdubbeling veegbeurten van goten en wegen
 • extra budget voor groenonderhoud
 • gerichte aanpak van zwerfvuil
 • meer handhavingscapaciteit voor toezicht in de wijk