Skip to main content

Gemeentelijke lasten

De VVD is bij uitstek dé garantie voor lage woonlasten. De resultaten spreken voor zich!

De VVD boekt resultaat: 0% lastenstijging in 2006-2014

In de periode 2006 t/m 2014 leverde de VVD de wethouder van financiën. Door het uitbreken van de kredietcrisis kreeg de gemeente te maken met forse kortingen op het gemeentefonds, veruit de belangrijkste inkomstenbron. Desondanks bleef de lastendruk hetzelfde: u betaalde in 2014 gemiddeld genomen nog steeds hetzelfde als 8 jaar daarvoor! Rekening houdend met inflatie daalden de tarieven zelfs.

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 viel de VVD buiten de coalitie. CDA, D66 en PvdA-GroenLInks namen het stokje over en verhoogden de OZB direct met liefst 7%. Toen deze partijen in 2016 hun meerderheid verloren heeft de VVD in ruil van gedoogsteun kunnen bedingen, dat deze verhoging deels werd teruggedraaid (meer wilden deze partijen destijds niet):

  • in 2017 is de OZB met 3% verlaagd
  • voor 2018 zijn de tarieven bevroren (0% stijging), zodat u ook dit jaar nog profiteert van de verlaging in 2017

De VVD staat voor lage lasten en gezonde financiën

Voor de VVD zijn gezonde financiën essentieel. Net als een bedrijf of een huishouden kan ook de gemeente niet méér uitgeven dan er binnen komt.

Lokale belastingen zien wij niet als melkkoe, en dat geldt ook voor leges. Die zijn kostendekkend maar alleen als de gemeente er alles aan heeft gedaan om deze kosten zo laag als mogelijk te houden.

Resultaten

De VVD heeft ook de afgelopen 4 jaar (als oppositiepartij) het nodige voor haar kiezers kunnen bereiken.

Een kleine greep daaruit:

  • belastingverlaging (OZB) in 2017 en 2018 met 3% (t.o.v. 2016)
  • invoering buurtschouw
  • verdubbeling veegbeurten van goten en wegen
  • extra budget voor groenonderhoud
  • gerichte aanpak van zwerfvuil
  • meer handhavingscapaciteit voor toezicht in de wijk