Skip to main content

Huisvuilinzameling

Betaalt u straks 2x zoveel voor uw afval? Als het aan de VVD ligt niet. Ons alternatief: nascheiding.

Afval als hernieuwbare grondstof

Afval bevat veel materialen die voor hergebruik geschikt zijn. Het terugwinnen van grondstoffen uit afval kan grofweg op 2 manieren: bij u thuis (bronscheiding) of bij de afvalverwerker (nascheiding). Bij bronscheiding blijft overigens altijd een vorm van nascheiding nodig. Dat heeft niets te maken met onwil, maar niet iedereen weet precies in welke afvalstroom dingen thuis horen. Wist u bijvoorbeeld dat kassabonnen niet bij het papier horen, koffiecups en chipszakken niet in de PMD-zak mogen en een kapotte ovenschaal of theeglas niet bij het glas?

VVD kiest voor betere nascheiding

In de wijk Molenakkers in Eersel heeft het afgelopen jaar een proef plaatsgevonden met een alternatief inzamelsysteem. De grijze kliko is ingeruild voor een reeks aparte afvalbakjes en een zak voor restafval. Niet alleen is dit systeem complex en bewerkelijk voor de gebruikers (u als inwoner), het ophalen en sorteren is bovendien zeer arbeidsintensief en kostbaar. Zo kostbaar dat een verdubbeling van de afvaltarieven dreigt. Wij zien betere en goedkopere kansen voor toekomstige milieuwinst door in te zetten op nascheiding, met behoud van het bestaande kliko-systeem voor de inzameling.

Zie ook

 

Vara's KASSA over nascheiding: beter voor het milieu én uw portemonnee

Resultaten

De VVD heeft ook de afgelopen 4 jaar (als oppositiepartij) het nodige voor haar kiezers kunnen bereiken.

Een kleine greep daaruit:

  • belastingverlaging (OZB) in 2017 en 2018 met 3% (t.o.v. 2016)
  • invoering buurtschouw
  • verdubbeling veegbeurten van goten en wegen
  • extra budget voor groenonderhoud
  • gerichte aanpak van zwerfvuil
  • meer handhavingscapaciteit voor toezicht in de wijk