Skip to main content

Mooi & plezierig wonen

Onze ambitie: van Eersel de beste en mooiste woongemeente in de regio maken. Benieuwd hoe?

Onder het motto schoon, heel en veilig investeert de VVD in de kwaliteit van uw eigen woonomgeving. 

Plezierig wonen begint in je eigen straat en wijk. Op initiatief van de VVD zijn de volgende maatregelen ingevoerd die hieraan direct bijdragen:

  • de buurtschouw
  • extra vegen van wegen en goten (verdubbeling)
  • opruimen van zwerfvuil
  • meer toezicht en handhaving door gemeentelijke BOA's in de wijk

Kort samengevat willen wij dat (a) de openbare ruimte er overal mooi en verzorgd uitziet, en (b) de manier waarop de gemeente werkt optimaal aansluit bij de wensen van bewoners (dat bent u!). Onze inwoners dragen zelf ook al actief bij, bijvoorbeeld door deel te nemen aan de landelijke Opschoondag. Dat waarderen wij enorm.

Als VVD hebben wij een duidelijke ambitie: van Eersel de beste en mooiste woongemeente van de regio maken!

Die ambitie is overigens niet nieuw. In de vorige raadsperiode hebben we o.a. aan de wieg gestaan van de beeldkwaliteitsplannen voor de doorgaande wegen in de verschillende kernen (historische linten). Veel inwoners hebben daarbij enthousiast meegedacht hoe we de karakteristieke, Kempische sfeer van de dorpen ook in de toekomst kunnen behouden. Een volgende stap is om al dat moois als het ware eens extra op te poetsen, zodat de Parels van de Kempen echt gaan glimmen.

Resultaten

De VVD heeft ook de afgelopen 4 jaar (als oppositiepartij) het nodige voor haar kiezers kunnen bereiken.

Een kleine greep daaruit:

  • belastingverlaging (OZB) in 2017 en 2018 met 3% (t.o.v. 2016)
  • invoering buurtschouw
  • verdubbeling veegbeurten van goten en wegen
  • extra budget voor groenonderhoud
  • gerichte aanpak van zwerfvuil
  • meer handhavingscapaciteit voor toezicht in de wijk