Skip to main content

Natuur & recreatie

Lekker ontspannen in de natuur: dat kan volop wat de VVD betreft. En daarbij zijn er ook economische kansen.

Natuurontwikkeling en toerisme kunnen wat de VVD betreft prima samengaan.

Sterker, nog wij denken dat het draagvlak voor natuurbeheer alleen maar groeit, als mensen er zelf mee kunnen kennismaken. De natuur is mede daarom zoveel mogelijk toegankelijk voor recreatie (wandelen, fietsen etc.). Veel van onze inwoners vinden hier ontspanning of mogelijkheden om te bewegen. Daarom zijn wij voorstander van het behoud van de parkeerplaats bij de Cartierheide en willen we investeren in goede voorzieningen en routestructuren.

Als VVD willen we de kansen die toerisme en recreatie bieden benutten. 

Bedrijven, die onderdeel uitmaken van de vrijetijdseconomie (horeca en verblijfsaccommodaties, maar ook B&B) zijn een belangrijke werkgever in de gemeente Eersel. Samen zorgen zij voor ongeveer een kwart van de lokale arbeidsplaatsen. De VVD vindt dat we samen moeten optrekken met de andere Kempengemeenten om bezoekers en gasten hiernaar toe te trekken. Daarbij benutten we juist onze aantrekkingskracht als groene gemeenten.

Ook initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit kunnen op onze steun rekenen.

We kijken daabij wel nadrukkelijk naar de effectiviteit. Niet elk project is automatisch een goed project. Net als bij andere duurzaamheidsmaatregelen willen we met de beschikbare middelen het best mogelijke resultaat bereiken. Kritisch kijken welke soorten je wilt beschermen en daarvoor (o.a. in omvang) geschikte leefgebieden selecteren voorkomt kostbare mislukkingen.

 

 

Resultaten

De VVD heeft ook de afgelopen 4 jaar (als oppositiepartij) het nodige voor haar kiezers kunnen bereiken.

Een kleine greep daaruit:

  • belastingverlaging (OZB) in 2017 en 2018 met 3% (t.o.v. 2016)
  • invoering buurtschouw
  • verdubbeling veegbeurten van goten en wegen
  • extra budget voor groenonderhoud
  • gerichte aanpak van zwerfvuil
  • meer handhavingscapaciteit voor toezicht in de wijk