Skip to main content

Opvang nieuwkomers

Nederland is gastvrij voor echte vluchtelingen, maar met duidelijke spelregels.

Nieuwe Nederlanders doen mee

Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen.

Dat betekent dat nieuwkomers de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid. De gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal.

Geen ruimte voor illegaliteit

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar als het veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland. Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent ook geen opvang.

Snel een alternatief voor tijdelijke huisvesting

De tijdelijke woonunits, die zijn geplaatst om de hoge instroom van vluchtelingen onderdak te kunnen bieden zijn geen duurzame oplossing, zowel qua huisvesting als locatie. Tijdelijk betekent voor ons ook echt tijdelijk. Voor mensen die in Nederland mogen blijven is de gemeente wettelijk verplicht om huisvesting aan te bieden. De gemeente moet zo snel mogelijk zorgen voor voldoende extra woningen, zodat deze taakstelling ook niet ten koste gaat van 'normale' woningzoekenden.

Resultaten

De VVD heeft ook de afgelopen 4 jaar (als oppositiepartij) het nodige voor haar kiezers kunnen bereiken.

Een kleine greep daaruit:

  • belastingverlaging (OZB) in 2017 en 2018 met 3% (t.o.v. 2016)
  • invoering buurtschouw
  • verdubbeling veegbeurten van goten en wegen
  • extra budget voor groenonderhoud
  • gerichte aanpak van zwerfvuil
  • meer handhavingscapaciteit voor toezicht in de wijk