Skip to main content

Ouderenzorg

Wij willen dat u de zorg krijgt die bij u past. Bijvoorbeeld hulp in het huishouden en mantelzorgondersteuning.

Zorg op maat

Wij willen dat iedereen goede zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. We beknibbelen daarom niet op hulp in het huishouden.

Persoonlijke benadering

Als een inwoner een zorgvraag heeft, wordt altijd een persoonlijk gesprek gevoerd. Regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor het krijgen van gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die helpt om duidelijkheid te scheppen en in jouw belang meedenkt.

Steun voor mantelzorgers

Veel mensen zorgen met liefde voor familieleden, kennissen of buren. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat ze overbelast raken:

 • Mantelzorgers kunnen voor concrete raad en advies terecht bij een steunpunt
 • De gemeente zorgt ervoor dat mantelzorgers op een verantwoorde manier af en
  toe afstand kunnen nemen van de zorg, en dat een goede vervanger het even
  overneemt.

Resultaten

De VVD heeft ook de afgelopen 4 jaar (als oppositiepartij) het nodige voor haar kiezers kunnen bereiken.

Een kleine greep daaruit:

 • belastingverlaging (OZB) in 2017 en 2018 met 3% (t.o.v. 2016)
 • invoering buurtschouw
 • verdubbeling veegbeurten van goten en wegen
 • extra budget voor groenonderhoud
 • gerichte aanpak van zwerfvuil
 • meer handhavingscapaciteit voor toezicht in de wijk