Skip to main content

Sport

Bewegen is goed, van jong tot oud. Voorzieningen die aansluiten op de behoefte stimuleren dat.

De VVD vindt sporten en bewegen belangrijk voor iedereen: van jong tot oud, met of zonder beperking.

Actief sporten en bewegen is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten. Eventuele individuele belemmeringen t.a.v. sportdeelname als gevolg van een te laag inkomen worden via het minimabeleid weggenomen. Vergoeding in natura (terugbetaling van sportschoenen, contributie etc.) is daarbij maatgevend. Ook voor mensen met een beperking moet de mogelijkheid om deel te nemen aan sportactviteiten vanzelfsprekend zijn.

De behoeften van mensen veranderen, sportclubs en voorzieningen moeten daarin mee.

Individueel sporten (fitness, mountainbiken etc.), vaak op die momenten dat het je zelf het beste uitkomt, is een maatschappelijke trend. Vaak gebeurt dat zonder een cent gemeentelijke subsidie. Bij het stimuleren van bewegen richten we ons daarom niet exclusief op verenigingen en/of bestaande accommodaties. Vanwege teruglopende ledenaantallen zal samenvoeging van een aantal accommodaties nodig zijn om te kunnen blijven investeren in goede sportfaciliteiten en de bezettingsgraad ook in de toekomst op een verantwoord peil te houden.

Van de gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen, die wel worden gesubsidieerd, vragen we een wezenlijke bijdrage in de totale kosten.

Resultaten

De VVD heeft ook de afgelopen 4 jaar (als oppositiepartij) het nodige voor haar kiezers kunnen bereiken.

Een kleine greep daaruit:

  • belastingverlaging (OZB) in 2017 en 2018 met 3% (t.o.v. 2016)
  • invoering buurtschouw
  • verdubbeling veegbeurten van goten en wegen
  • extra budget voor groenonderhoud
  • gerichte aanpak van zwerfvuil
  • meer handhavingscapaciteit voor toezicht in de wijk