Skip to main content

Veilige woonomgeving

Voor de VVD staat veiligheid centraal. Met preventie en extra toezicht voor o.a. het voorkomen van inbraken.

Wat doet u als 's avonds de bel gaat?

Plezierig wonen begint bij je veilig voelen in eigen huis en buurt. Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het is één van de kerntaken van de gemeente. Ieders persoon en eigendommen moeten gerespecteerd worden. Met name woninginbraken grijpen diep in op het gevoel van veiligheid.

Samen alert

De VVD wil dat gemeente buurtpreventie actief ondersteunt en het gebruik van buurt-WhatsApps stimuleert. Buurtbewoners pikken namelijk als eerste verdachte situaties op. Hoe meer "ogen en oren" alert zijn op criminaliteit, hoe beter dat is. De buurt-WhatsApp is een effectief middel om vervolgens elkaar en de politie te waarschuwen.

Als VVD bewaken we de wettelijke aanrijtijden van politie en brandweer

In een noodsituatie moet je kunnen rekenen op de hulpdiensten. Bij brand of een betrapte inbreker is snelheid geboden.

Mensen zijn vaak verbaasd hoe razendsnel een brand zich ontwikkelt. Zelf preventiemaatregelen nemen (eigen brandblusser, rookmelder koppelen met de buren) kan vaak een hoop ellende voorkomen. Daarom hechten wij veel waarde aan bewustwordingscampagnes. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat brandkranen jaarlijks gecontroleerd worden op een goede werking en duidelijk gemarkeerd zijn.

Naar een fijne buurt

Vernielingen, graffiti, rommel op straat, het zijn allemaal zaken die een onveiligheidsgevoel alleen maar versterken. De VVD wil daarom investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte onder het motto schoon, heel en veilig. Daarnaast hebben we gezorgd voor meer toezicht in de wijk door gemeentelijke BOA's en actieve handhaving bij overlast door o.a. hondenpoep, zwerfvuil, foutparkeren en illegaal afsteken van vuurwerk. Die lijn willen we doortrekken.

Resultaten

De VVD heeft ook de afgelopen 4 jaar (als oppositiepartij) het nodige voor haar kiezers kunnen bereiken.

Een kleine greep daaruit:

  • belastingverlaging (OZB) in 2017 en 2018 met 3% (t.o.v. 2016)
  • invoering buurtschouw
  • verdubbeling veegbeurten van goten en wegen
  • extra budget voor groenonderhoud
  • gerichte aanpak van zwerfvuil
  • meer handhavingscapaciteit voor toezicht in de wijk