Skip to main content

Verkeersveiligheid

De VVD wil snelheidscontroles tegen hardrijders binnen de bebouwde kom. Alleen maar drempels werkt niet.

Snelheidscontroles, ook in de wijk

In de controleoverzichten van de politie zien we dat er nauwelijks of niet gecontroleerd wordt op snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom. Helemaal toeval is dat helaas niet: het huidige college heeft gewoon verzuimd om hierover afspraken te maken. Zelf na aandringen van de VVD bleef dat zo (de andere politieke partijen hielden zich stil). Dat moet de komende jaren echt anders. Daarnaast maken we met  extra snelheidssignaleringsborden weggebruikers bewust van de gereden snelheid.

Wij vinden dat er actief gehandhaafd moet worden op foutparkeren.

Niet alleen te hard rijden is hinderlijk en gevaarlijk, ook foutief parkeren kan leiden tot ongewenste situaities, als bijvoorbeeld stoepen worden geblokkeerd voor voetgangers of hulpdiensten (brandweer, ambulance) de doorgang wordt belemmerd. Wij hebben nooit begrepen waarom je bij de supermarkt wel een bon krijgt als je parkeerschijf toevallig 5 minuten over tijd is, maar in dit soort gevallen er geen sanctie volgt.

Sluipverkeer

Het beste middel tegen sluipverkeer is een goede doorstroming op hoofdwegen, die juist bedoeld zijn voor vracht- en forensenverkeer. Verboden werken niet als er geen alternatief wordt geboden.

Resultaten

De VVD heeft ook de afgelopen 4 jaar (als oppositiepartij) het nodige voor haar kiezers kunnen bereiken.

Een kleine greep daaruit:

  • belastingverlaging (OZB) in 2017 en 2018 met 3% (t.o.v. 2016)
  • invoering buurtschouw
  • verdubbeling veegbeurten van goten en wegen
  • extra budget voor groenonderhoud
  • gerichte aanpak van zwerfvuil
  • meer handhavingscapaciteit voor toezicht in de wijk