Skip to main content

Verkiezingsprogramma

Het volledige verkiezingsprogramma 2018-2022.

VVD-verkiezingsprogramma 2018-2022: wonen centraal

In het verkiezingsprogramma van de VVD staat uw woonomgeving centraal. Plezierig en mooi wonen begint in uw eigen wijk. Daar ligt dus onze focus. We vatten dat samen onder schoon, heel en veilig.

Het volledige programma kunt u hier lezen of downloaden.

Resultaten

De VVD heeft ook de afgelopen 4 jaar (als oppositiepartij) het nodige voor haar kiezers kunnen bereiken.

Een kleine greep daaruit:

  • belastingverlaging (OZB) in 2017 en 2018 met 3% (t.o.v. 2016)
  • invoering buurtschouw
  • verdubbeling veegbeurten van goten en wegen
  • extra budget voor groenonderhoud
  • gerichte aanpak van zwerfvuil
  • meer handhavingscapaciteit voor toezicht in de wijk