Skip to main content

Woningbouw

De VVD wil betaalbaar bouwen voor starters, in alle kernen. Een energiezuinig huis is de toekomst.

VVD wil nieuwbouw voor starters in alle kernen

Als gemeente willen we aantrekkelijk zijn voor starters en jonge gezinnen. In alle kernen wil de VVD voor die doelgroepen mogelijkheden bieden. We kiezen voor gemengde wijken (woningen in verschillende prijsklassen), omdat blijkt dat dit de leefbaarheid ten goede komt. Met fliexibele bestemmingsplannen willen we ruimte bieden voor alternatieve manieren van wonen (bijvoorbeeld voor groepswonen voor senioren).

Belang bestaande woningvoorraad 

Nieuwbouw voegt jaarlijks minder dan 1% toe aan de totale woningvoorraad. Mensen die op zoek zijn naar een voor hun geschikte woning komen dus veelal terecht in een bestaand huis. Met name het energiezuiniger maken van die bestaande woningvoorraad moet de komende jaren zijn beslag krijgen. Een lage energierekening is niet alleen goed voor de eigen portemonee en het milieu, het maakt woningen bovendien aantrekkelijker bij eventuele verkoop. De VVD wil dat de gemeente inwoners een helpende hand biedt bij de keuzes die zij daarbij maken. Informatieavonden samen met buurtverenigingen zijn daarvoor een prima middel.

Geen avonturen met grondposities

De afgelopen jaren hebben gemeenten miljoenenverliezen geleden op hun grondpositites. Eersel vormt daarop geen uitzondering. De VVD vindt dat de gemeente terughoudend moet zijn om zelf opnieuw gronden aan te kopen. Er is op dit moment voldoende capaciteit om te voldoen aan de vraag naar nieuwe woningen. Daarnaast moeten we op langere termijn terdege rekening houden met demografische ontwikkelingen (o.a. vergrijzing, andere samenstelling huishoudens), die de toekomstige behoefte bepalen. Aan bouwen voor leegstand heeft niemand wat en het speculeren met gronden is geen gemeentetaak.

 

Resultaten

De VVD heeft ook de afgelopen 4 jaar (als oppositiepartij) het nodige voor haar kiezers kunnen bereiken.

Een kleine greep daaruit:

  • belastingverlaging (OZB) in 2017 en 2018 met 3% (t.o.v. 2016)
  • invoering buurtschouw
  • verdubbeling veegbeurten van goten en wegen
  • extra budget voor groenonderhoud
  • gerichte aanpak van zwerfvuil
  • meer handhavingscapaciteit voor toezicht in de wijk